BỘ SOFA NAN KÊ ĐỐI XỨNG GỖ SỒI S01

1₫

Bộ Sofa gỗ sồi Gồm : ghế dài đệm 205x64cm Ghế ngắn tựa: 84x64cm Bàn trà: 65x108cm (cả kính)

Bộ Sofa gỗ sồi

Gồm : ghế dài đệm 205x64cm 
Ghế ngắn tựa: 84x64cm
Bàn trà: 65x108cm (cả kính)