BỘ SOFA TAY CONG - SF - TC

1₫

Ghế dài cả đệm ( 195 x 70 ) Ghế ngắn cả đệm ( 70 x 75 ) Bàn vuông nan có kính (80 x 80 )

Ghế dài cả đệm ( 195 x 70 ) 

Ghế ngắn cả đệm ( 70 x 75 ) 

Bàn vuông nan có kính (80 x 80 )