BỘ SOFA HỘP NAN - SF - HN

1₫

SOFA hộp nan Sồi mĩ Kích Thước ghế dài : 205cm x 72cm Ghế tựa đơn 2 ghế: 84cm x 72cm Bàn : 118cm x 65cm

SOFA hộp nan Sồi mĩ

Kích Thước ghế dài : 205cm x 72cm

  Ghế tựa đơn 2 ghế: 84cm  x 72cm

                    Bàn      : 118cm x 65cm