GIƯỜNG THÀNH NGHIÊNG- CHẤT LIỆU GỖ SỒI

1₫

Giường thành nghiêng- Chất liệu gỗ sồi 120x 200cm 160x 200cm 180x200cm

Giường thành nghiêng- Chất liệu gỗ sồi

 

120x 200cm  
160x 200cm  
180x200cm  

 

 

Giường thành mỏng- Chất liệu gỗ sồi