SOFA GÓC CÓ THỂ ĐỂ GHẾ

17.320.000₫

Chất liệu gỗ sồi và đệm mỉ 1. Ghế dài liền góc cả đệm ( 238 x 138 ) - 13.420.000 VNĐ 2. Bàn nan kính ( 60x 108cm) - 3.900.000 VNĐ

Chất liệu gỗ sồi và đệm mỉ

1. Ghế dài liền góc cả đệm ( 238 x 138 )     - 13.420.000 VNĐ

2. Bàn nan kính ( 60x 108cm)                       - 3.900.000 VNĐ

 

Sản phẩm liên quan