SOFA GÓC L TO - SF - LM

1₫

- Ghế dài cả đệm ( 275 x 147 ) - Bàn trà ( 127 x 65 )

- Ghế dài cả đệm ( 275 x 147 )

- Bàn trà ( 127 x 65 )