SOFA HỘP ĐẶC- GỖ SỒI

31.570.000₫

Chất liệu gỗ sồi và đệm nỉ 1. Ghế dài cả đệm - 12.760.000 VNĐ 2. Ghế ngắn cả đệm ( 2 chiếc)- 6.160.000 VNĐ/ chiếc 3. Bàn ngăn kéo đặc - 5.170.000 VNĐ 4. Bàn góc (60x 40cm) - 1.320.000 VNĐ

Chất liệu gỗ sồi và đệm nỉ

1. Ghế dài cả đệm                - 12.760.000 VNĐ

2. Ghế ngắn cả đệm ( 2 chiếc)- 6.160.000 VNĐ/ chiếc

3. Bàn ngăn kéo đặc            - 5.170.000 VNĐ

4. Bàn góc (60x 40cm) - 1.320.000 VNĐ

 

Sản phẩm liên quan