SOFA HỘP ĐẶC- SF - HĐ

1₫

Chất liệu gỗ sồi và đệm nỉ 1. Ghế dài cả đệm 205 x 65 2. Ghế ngắn cả đệm 84 x 65 3. Bàn ngăn kéo đặc 60 x 108

Chất liệu gỗ sồi và đệm nỉ

1. Ghế dài cả đệm       205 x 65          

2. Ghế ngắn cả đệm      84 x 65

3. Bàn ngăn kéo đặc     60 x 108