CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Thanh toán 50% khi đặt đơn hàng, thanh toán 50% còn lại trong quá trình sản xuất và khi hai bên tiến hành bàn giao, nghiệm thu hàng hóa.